Tư vấn thẩm tra

Hợp tác, Cộng tác viên

Hợp tác, Cộng tác viên

- Bốc tách khối lượng, lập dự toán công trình, tiến độ thi công chi tiết và tổng thể, kế hoạch thi công. Lập biệ n pháp thi công xây dựng các loại công trình - Lập phương án tài chính và dự toán thi...

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Giám Sát và Xây Dựng BTN

Facebook chat