Lĩnh vực hoạt động

Hợp tác, Cộng tác viên

Ngày Đăng : 11/08/2016 - 9:39 PM
- Bốc tách khối lượng, lập dự toán công trình, tiến độ thi công chi tiết và tổng thể, kế hoạch thi công. Lập biệ n pháp thi công xây dựng các loại công trình - Lập phương án tài chính và dự toán thi công chi tiết.

  • Bốc tách khối lượng, lập dự toán công trình, tiến độ thi công chi tiết và tổng thể, kế hoạch thi công. Lập biệ n pháp thi công xây dựng các loại công trình
  • Lập phương án tài chính và dự toán thi công chi tiết.


Bài viết khác.
  nhà phố (15.11.2018)
  khu chung cư (26.09.2018)
Facebook chat