Dịch vụ

Tư vấn xây dựng

Tư vấn xây dựng

Tư vấn thiết kế công trình; Tư vấn giải pháp thi công; Tư vấn giải pháp đầu tư; Tư vấn Phương án đầu tư
Dịch Vụ Xin Phép Xây Dựng

Dịch Vụ Xin Phép Xây Dựng

Lập hồ sơ Bản vẽ xin phép Xây dựng các loại ; Hồ sơ Xin phép xây dựng nhà ở; Hồ sơ xin phép nhà công nghiệp
Lập hồ sơ hoàn công

Lập hồ sơ hoàn công

Hồ sơ Hoàn công xây dựng nhà ở; Hồ sơ Hoàn công nhà công nghiệp; Hồ sơ Hoàn Công công trình các loại
Lập Hồ sơ Thầu

Lập Hồ sơ Thầu

Lập Hồ sơ mời thầu; Lập hồ sơ dấu thầu; Tổ chức Đấu Thầu
Thi công xây dựng nhà ở chuyên nghiệp tại HCM

Thi công xây dựng nhà ở chuyên nghiệp tại HCM

Bốc tách khối lượng công trình; Lập dự toán công trình; Lập tến độ thi công chi tiết và tổng thể; Lập kế hoạch thi công; Lập biệ n pháp thi công xây dựng các loại công trình; Lập phương án tài chính...

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Giám Sát và Xây Dựng BTN

Facebook chat