Giới Thiệu

TỔNG QUAN CÔNG TY

Nhân lực:

 • Tổng số Kỹ sư, kiến trúc sư: 24 người.

 • Trong đó: Số người có trình độ trên đại học là 02 người, Số người có trình độ đại học là 22 người.
  Số lượng công nhân hưởng lương của cty là: 100 người
  Số lao động không thường xuyên trên 200 người

 • Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm của Công ty xấp xỉ 20%

Ngành nghề hoạt động chính:

 • Lập quy hoạch xây dựng, thiết kế quy hoạch chi tiết khu dân cư, khu chức năng đô thị, khu công nghiệp.

 • Lập dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông đường bộ và các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị khác.

 • Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng.

 • Khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn công trình xây dựng, khảo sát môi trường, đánh giá tác động môi trường xây dựng.

 • Thiết kế và lập tổng dự toán các công trình dân dụng, giao thông đường bộ, cầu nhỏ, công trình công nghiệp nhóm B, C, hạ tầng kỹ thuật, xử lý nước thải.

 • Thẩm tra dự án, thiết kế, tổng dự toán.

 • Tư vấn đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu, tư vấn về hợp đồng kinh tế.

 • Tư vấn giám sát thi công xây dựng.

 • Thiết kế trang trí nội ngoại thất các công trình.

 • Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện, hạ tầng đô thị, hạ tầng khu công nghiệp, xử lý nước thải…

Kinh nghiệm

 •  Công ty được thành lập vào năm 2013  do các thành viên công đã hoạt động trọng lĩnh vực xây dựng lâu năm nên  năng lực kinh nghiệm và đã làm việc với nhiều đối tác từ các công ty lớn nên Công ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết kế Giám Sát và Xây Dựng BTN cũng đã thực hiện được một loạt các hợp đồng lớn từ xây dựng, tư vấn thiết kế, giám sát và quản lý dự án.  Những hợp đồng này bao gồm mọi lĩnh vực từ thi công trình công nghiệp, nhà ở, cao ốc văn phòng  thương mại cho đến cơ sở hạ tầng. Bên cạnh đó cũng đã tham gia thiết kế và giám sát một số công trình tỉnh lẻ.

 • Các dự án đã hoàn tất bao gồm các công việc như: Lập dự án đầu tư, Tư vấn quản lý dự án, Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông và hạ tầng kỹ thuật, Thẩm tra thiết kế, dự án, tổng dự toán, Tư vấn đấu thầu, Tư vấn giám sát thi công,.... Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng khu công nghiệp

Chính sách:

 • Chính sách của Công ty là thực hiện một dự án với các chỉ tiêu, kế hoạch rõ ràng về thời gian, chi phí và chất lượng. Mỗi nhân viên chính thức của Công ty sẽ chủ trì và quản lý một dự án cụ thể đảm bảo cho kết quả dự án được thành công theo yêu cầu của Chủ đầu tư và các  quy định tiêu chuẩn xây dựng của Nhà nước

 

 

Công ty cổ phần tư vấn thiết kế giám sát và xây dựng BTN

Facebook chat